پیوندهای مهم سایت

اتحادیه سراجان                                                          www.sarraj.ir

مجله اتحادیه سراجان                                                www.sarraj.ir

جامعه صنعت کفش                                    www.sanatekafsh.com

مجله صنعت کفش                                     www.sanatekafsh.com

اتحادیه کفاشان دست دوز تهران                           www.assomes.ir

اتحادیه کفاشان دست دوز ایران                     www.sherayeasnaf.ir

وزارت صنعت و معدن                                         www.mimt.gov.ir

وزارت بازرگانی                                                      afd.moc.gov.ir

اتاق تعاون ایران                                                   www.icccoop.ir

اتاق تعاون استان تهران                                   www.tehranpcc.ir

اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران                          www.iccima.ir

اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران                         www.tccim.ir

خانه صنعت و معدن ایران                                     www.iranhim.ir

خانه صنعت و معدن تهران                               www.tiamhouse.ir

اداره استاندارد                                                 www.isiri.org

اداره کل استاندارد تهران         www.tehranstandard.org

اداره کار و امور اجتماعی استان تهران               www.tkrtehran.ir

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی                        www.mcls.gov.ir

سازمان توسعه تجارت                                                   www.tpo.ir

سازمان توسعه تجارت خارجی استان تهران www.tehranexpro.com

اداره ثبت اسناد و املاک کشور                                   www.ssaa.ir

گمرک جمهوری اسلامی ایران                              www.irica.gov.ir

سازمان امورمالیاتی کشور                                    www.intamedia.ir

کشتارگاه ها                                                           www.dastchin.ir

کشتارگاه ها، پایگاه اطلاع رسانی صنعت دام و طیوروآبزیان   www.farmers.ir