ارائه گواهی مبداء برای صادرکنندگان کالا به کشور عراق از تاریخ ۲۲خرداد ماه سالجاری درگذرگاههای مرزی الزامی شده است.

🔹بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران تمامی صادرکنندگان کالا به کشور عراق می بایست اسناد و مدارک لازم جهت ورود کالای خود به کشور مقصد را ارائه نمایند.

🔹به صادرکنندگان کالا توصیه می شود پیش از ارسال بار به گذرگاه های مرزی به منظور جلوگیری از بروز مشکل و توقف محموله های صادراتی در مرزهای ورودی به کشور عراق، با مراجعه به اتاق های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی  نسبت به تکمیل  و تهیه مدارک مورد نیاز صادارت کالا از جمله اخذ گواهی مبداء به کشورمذکور اقدامات لازم را انجام دهند.