۱-    ارسال برنامه های آموزشی سال ۹۶ جهت شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران

۲-    ارسال اطلاعات لازم در خصوص خوشه های کسب و کار به شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران

۳-    اعلام مشکلات اساسی صنعت از جمله صنعت چرم به خانه صنعت و معدن تهران

۴-    معرفی نماینده انجمن به سازمان توسعه تجارت در خصوص جلسات مربوط به تدوین راهکارهای توسعه صادرات کالا و تعیین بازارهای هدف

۵-    اطلاع رسانی به اعضاء برای حضور در نمایشگاه اوکراین در صورت تمایل

۶-    درخواست ارسالی برای جناب آقای مهندس قاهری رئیس شرکت شهرکهای استان تهران مبنی بر انتخاب آقای مهندس یوسف زاده بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه چرم در صورت امکان و با توجه به مقررات و ضوابط وزارت علوم و آموزش عالی

۷-    درخواست عضویت انجمن در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت آقای مهندس شافعی رئیس اتاق ایران

۸-    تعیین قیمت های پایه صادرات پوست و محصولات پوستی ( سالامبور-وت بلو-چرم) و ارسال آن به وزارت صنعت و معدن جهت طرح در جلسات گمرک ایران

۹-    آغاز پذیرش متقاضیان حضور در نمایشگاه لینا پله ایتالیا

۱۰-    تداوم برگزاری جلسات هیئت مدیره

۱۱-    به ثبت رساندن آرم جدید انجمن

 

انجمن صنایع چرم ایران