اعضا محترم انجمن صنایع چرم ایران
با سلام
به استحضار همگان میرساند نظر به اینکه مجمع عادی و فوق العاده انجمن با توجه به اطلاعیه درج گردیده در روز چهارشنبه ۹۷/۰۴/۲۷ راس ساعت ۴ بعداز ظهر برگزار می گردد از شما عزیزان دعوت می گردد حضور بهم رسانید. اعضای محترم که بنا بر عللی توفیق دیدارشان را نخواهیم داشت می توانند یکی از اعضا انجمن را طی نامه ای با مهر و امضا شرکت و یا واحد خود با ذکر مشخصات و شماره کارت ملی جهت حضور در انتخابات و دادن رای از جانب خود وکالت دهند. هر عضو وکالت فقط یکی از اعضا مجمع را عهده دار خواهد بود.
مقدم همه اعضا محترم جهت حضور در انتخابات انجمن را گرامی میداریم.
هیئت مدیره