نمایشگاه بین المللی چرم شانگهای – چین

نمایشگاه بین المللی چرم شانگهای – چین

نمایشگاه بین المللی چرم شانگهای چین از ١٠ الی ١٢شهریور ماه ٩۵
محل برگزاری: سالن های E1 – E7 & N5
محیط نمایشگاه: ۹۲,۰۰۰ مترمربع
بازدید مورد انتظار:+۲۲,۰۰۰

 

مایشگاه شانگهای چین

Quick Fair Details

Dates: ۳۱ Aug – ۲ Sept ۲۰۱۶
(Wed – Fri)
Venue: Halls E1 – E7 & N5
Shanghai New International Expo Centre
Exhibition Area:  ۹۲,۰۰۰ sqm
Exhibitors:  ۱,۲۰۰+
Visitors Expected: ۲۲,۰۰۰+