ششمین همایش ملی صنعت چرم و کفش و صنایع وابسته ایران – تبریز

ششمین همایش ملی صنعت چرم و کفش و صنایع وابسته ایران – تبریز

پیرو جلسه جلسه مشترک چهار تشکل اتحادیه صنف کفاشان تبریز، اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم استان آذربایجان شرقى ، انجمن صنفى کارآفرینان صنعت کفش تبریز ، اتحادیه چرم و لوازم کفش تبریز و هیات امنای چرم شهر تبریز و به منظور تشکیل ستاد برگزارى ششمین همایش ملی صنعت چرم و کفش و صنایع وابسته ایران هم زمان با هجدهمین نمایشگاه بین المللى صنعت چرم و کفش تبربز ، روز سه شنبه ٢١ اردیبهشت سال جارى به دعوت اتحادیه کفاشان تبربز جلسه ستاد برگزارى این همایش ملى در محل اتاق بازرگانى تبریز از ساعت ١١ الی ١٣:٣٠ برگزارگردید .
در این جلسه که با شرکت اقای ناصر حاج هاشمی و مهدى عبدالهی رییس و عضو هیات مدیره اتحادیه کفش ماشینى تهران ، اکبر زاهدى رئیس اتحادیه کفاشان اصفهان ، على لشگرى رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران ، مسعود بنابیان رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقى ، حبیب آفاق و یوسف زاده و آخوندى از انجمن کفش تبریز ، علیرضا جباریان ، فرزانه ، افراشته ، سلیمى باهر ، بهادرى ، بهنامیان از اعضای هیات مدیره اتحادیه کفاشان تبریز ، قلی پور و مودتى رئیس و سخنگوى اتحادیه چرم و لوازم کفش تبریز تشکیل گردید و موارد زیر پس از بحث و بررسی به تصویب رسید:
١- اعضاى ستاد برگزاری همایش ملی چرم و کفش متشکل از نمایندگان تشکل هاى صنعتی و اتحادیه های صنفى زنجیره ارزش چرم و کفش و کیف و صنایع وابسته سراسر کشورو نشریات تخصصی مى باشند . اسامى این تشکل ها در حال حاضر در ذیل این صورت جلسه اعلام مى شود.
٢- موافقت گردید موضوع همایش سال جارى : بهره ورى ، کیفیت ، قیمت تمام شده و صادرات باشد
٣- کارگروه علمی ، اجرایی ، مالی ، اطلاع رسانى با مسولیت اقایان خیابانى ، آخوندى ، فرزانه و عبدالهی زیر نظر هیات رئیسه موضوعات مربوطه را پیگیری خواهند نمود.
۴- هیات رئیسه متشکل از نمایند گان انجمن صنایع چرم ایران ،اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندکان چرم استان آذربایجان شرقی ، جامعه صنعت کفش ایران ، انجمن کفش تبریز و اتحادیه کفاشان تبریز مى باشند.
۵- زمان همایش از ساعت ٩ تا ١٣ روز پنجشنبه هفتم مرداد ماه سال جارى.
۶- مکان : سالن همایش اتاق بازرگانى ، صنعت ، معدن و کشاورزى تبریز
٧- موافقت گردید در زمان برگزاری نمایشگاه مشهد ، نشست دیگری با حضور اعضای ستاد و هیات ریسه تشکیل شود که از طریق مسوول کارگروه اطلاع رسانی به اطلاع تشکل ها برسد.
٨- موافقت گردید که سخنرانان دولتى از بین مقامات ملی و کشورى باشند.
٩- موافقت گردید دبیر خانه ستاد برگزاری ششمین همایش ملی در اتحادیه کفاشان تبریز باشد.
٩- اسامى تشکل های صنعتى و اتحادیه هاى صنفى سراسر کشور در حال حاضر : اتحادیه کفاشان اصفهان ، تبریز ، مشهد ، همدان ، دست دوز تهران ، ماشینى ولاستیکی تهران ، انجمن صنایع چرم ایران ، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان چرم آذربایجان شرقی ، جامعه صنعت کفش ایران ، اتحادیه سراجان تهران و مشهد ، چرم شهر تهران ، مشهد و تبریز ، اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش تهران و تبریز ، اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان چرم مصنوعى ایران ، انجمن کفش تبریز ، اصفهان ، قم ، مشهد ، تعاونی تولید کنندگان کفش هیدج ، اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینى قم، خوشه کفش اصفهان.