دوره های آموزشی ویژه انجمن صنایع چرم ایران

دوره های آموزشی ویژه انجمن صنایع چرم ایران

انجمن صنایع چرم ایران دوره های آموزشی ویژه تلاشگران صنعت چرم و مصنوعات چرمی به شرح ذیل برگزار می کند

دوره های آموزشی ویژه انجمن صنایع چرم ایران

از آنجا که ظرفیت کلاسها محدود می باشد, ممتنی است به منظور ثبت نام در اسرع وقت اقدام فرمایید
ثبت نام: ۰۲۱۶۶۷۱۲۵۸۳ – ۰۹۳۶۰۲۱۳۷۷۱ – ۰۹۱۲۵۹۰۸۴۹۵
ساعات تماس برای ثبت نام: از ۱۰ الی ۱۶